top of page

Afdruk:

MassageStudioLaci

Eigenaar: Mexhit Laci

Wellness Massagetherapeut 

Bachstrae 33, 94072 Slecht gedoe

Beieren

Duitsland

Mobiel: +49 176 57 19 64 68 

Bellen/Sms/Whatsappen

Vaste lijn: +49 8531 43 70 847

​E-mail: info@massagestudiolaci.com

​Internet:  www.massagestudiolaci.com

ma-za 10.00-20.00 uur

Afspraken in overleg!

Gegevensbescherming

Algemene opmerking en verplichte informatie

Naamgeving van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

MassageStudioLaci
Eigenaar Mexhit Laci
Bachstrae 33
94072 Slecht gedoe

 

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informeel bericht per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de nationale functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link biedt een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan derden te laten overhandigen. Het wordt geleverd in een machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden vermeld in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als site-exploitant stuurt te beschermen, gebruikt onze website een SSL- of. TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verzendt, niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel "https://" van uw browser en aan het slotsymbool in de browserregel.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor de aankoop en verzending van goederen

Persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit nodig is voor de uitvoering van het contract. Derden kunnen bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders of logistieke bedrijven zijn. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet of alleen plaats als u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

Registratie op deze site

U kunt zich op onze website registreren om bepaalde functies te gebruiken. De verzonden gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst. Verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, informeren wij u per e-mail. De e-mail wordt verzonden naar het adres dat tijdens de registratie is opgegeven.

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informeel bericht per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, bewaren wij gedurende de periode dat u op onze website bent geregistreerd. Uw gegevens worden verwijderd als u uw registratie annuleert. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Contact Formulier

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, worden opgeslagen, inclusief uw contactgegevens, om uw verzoek te kunnen verwerken of beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (Artikel 6, lid 1, onder a) AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informeel bericht per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die plaatsvonden tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of er geen behoefte meer is aan gegevensopslag. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Duur van de opslag van berichten en opmerkingen

Bijdragen en opmerkingen evenals gerelateerde gegevens, zoals IP-adressen, worden opgeslagen. De inhoud blijft op onze website staan totdat deze volledig is verwijderd of om juridische redenen moest worden verwijderd.

De bijdragen en opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informeel bericht per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Nieuwsbriefgegevens

Voor het versturen van onze nieuwsbrief hebben we een e-mailadres van je nodig. Het is noodzakelijk om het opgegeven e-mailadres te verifiëren en toestemming te geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

De gegevens die bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verstrekt, worden alleen verwerkt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informeel bericht per e-mail voldoende of u kunt zich afmelden via de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement op te zetten, worden verwijderd als u zich afmeldt. Als deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons.

YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van YouTube om video-inhoud te integreren en weer te geven. De aanbieder van het videoportaal is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer een pagina met een geïntegreerde YouTube-plug-in wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke van onze pagina's u hebt bezocht.

YouTube kan uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toewijzen als u bent ingelogd op uw YouTube-account. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 (1) (f) AVG.

Zie het privacybeleid van YouTube op:  voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens.https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn 'sessiecookies'. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies daarentegen blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan leiden tot beperkte functionaliteit van onze website.

Het plaatsen van cookies, die nodig zijn om elektronische communicatieprocessen uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijvoorbeeld winkelwagen), vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. Als beheerder van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en probleemloze levering van onze diensten. Als er andere cookies worden ingesteld (bijv. voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat en analyse van het websitegebruik mogelijk maakt. Door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt verzonden naar een server van Google en daar opgeslagen. De serverlocatie is meestal de VS.

Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en, indien nodig, reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in verband met de IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkort voordat het naar de VS wordt verzonden. In uitzonderlijke gevallen kan Google het volledige IP-adres naar een server in de VS sturen en daar inkorten. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

browser plug-in

Het plaatsen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen. Dit kan echter een aantal functies van onze website beperken. U kunt ook het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw websitegebruik, inclusief uw IP-adres en de daaropvolgende verwerking door Google, voorkomen. Dit is mogelijk door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website worden verzameld: Schakel Google Analytics uit.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Orderverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een orderverwerkingscontract met Google gesloten.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te maken die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Het is niet mogelijk om de gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen. U kunt deze functie op elk moment deactiveren. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen te verbieden, zoals uitgelegd in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

PayPal

Onze website staat betaling via PayPal toe. De aanbieder van de betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als u met PayPal betaalt, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan PayPal doorgegeven.

Uw gegevens worden aan PayPal doorgegeven op basis van artikel 6 (1) (a) AVG (toestemming) en artikel 6 (1) (b) AVG (verwerking om een contract na te komen). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Gegevensverwerkingen in het verleden blijven in geval van herroeping van kracht.

Google AdWords en Google Conversies bijhouden

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

AdWords is een online advertentieprogramma. Als onderdeel van het online advertentieprogramma werken we met conversietracking. Na het klikken op een door Google geplaatste advertentie wordt een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Wij en Google kunnen de cookie gebruiken om te herkennen dat je op een advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar onze website.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar over de websites van AdWords-adverteerders. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die conversietracking gebruiken. Adwords-klanten komen erachter hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar pagina's met een tag voor het bijhouden van conversies. AdWords-klanten ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Hier moet de conversiecookie in de gebruikersinstellingen van de browser worden gedeactiveerd. Dit betekent dat er geen opname is in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

"Conversiecookies" worden opgeslagen op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze advertenties te optimaliseren.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en het bijhouden van conversies van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Het deactiveren van cookies kan leiden tot beperkte functionaliteit van onze website.

Bron: Gegevensbeschermingsconfigurator from my-datenschutzbeauftragter.de

Schrijf ons uw recensie
Bewerten Sie unsere Dienstleistungen
Würden Sie uns Ihren Freunden empfehlen?

Bedankt voor je bericht!

Schrijf je in op de mailinglijst

Mis nooit meer iets

bottom of page